Συνδρομή - Cloud T - Invoicing
STANDARD 124,00€ 12,40€
  • έκδοση παραστατικών
  • διαβίβαση σε myDATA
  • προϊόντα
  • εισαγωγή με ΑΦΜ
  • υποστήριξη
  • έκδοση παραστατικών
  • διαβίβαση σε myDATA
  • προϊόντα
  • εισαγωγή με ΑΦΜ
  • υποστήριξη

Ξεκίνησε σήμερα!
Με το cloudt όλα σου τα παραστατικά είναι ασφαλή και έχεις πρόσβαση σε αυτά από παντού.

Δωρεάν για ένα μήνα! (Ετήσια συνδρομή)

Απλός τρόπος χρέωσης και κυρίως οικονομικός

Χαρακτηριστικά Standard
Έκδοση όλων των τύπων παραστατικών του myDATA included
Διαβίβαση σε myDATA included
Αποστολή παραστατικών με email included
Δημιουργία PDF included
Εταιρικά έγγραφα included
Δωρεάν δοκιμή included
cloudt cloudt